Az oldal tetejére
A KOSÁR JELENLEG ÜRESVálasszon termékeink közül

Általános Szerzõdési feltételek

Kezdõlap » Információk  » Általános Szerzõdési feltételek

(érvényes: 2012.12.01-tõl)


Kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerzõdési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezõ érvényûnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A webáruház mûködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ kérdések esetén a megadott elérhetõségeinken rendelkezésére állunk!

1. Szerzõdési feltételek alapfogalmai

1.1. Szolgáltató adatai

 • Neve: Biogomba Tirol Kft.
 • Képviselõ neve: Horváthné Baranyai Judit, Tánczosné Simon Éva, Nagy Ferenc
 • Székhelye: 9021 Gyõr, Baross G. út 22 II/7.
 • Adószám: 22630447-1-08
 • Cégjegyzékszám: 13-09-145506
 • Céget nyilvántartásba vette: Gyõri Törvényszék Cégbírósága

A továbbiakban Szolgáltató.

1.2. Szolgáltató elérhetõsége

 • Telephelye címe: 9021 Gyõr, Király utca 15.
 • Elektronikus elérhetõség: biogombatirol@gmail.com
 • Telefon / FAX: +36 20 2460030

Az ügyfélszolgálat munkanapokon 9 és 17 óra között hívható.

1.3. Szolgáltató egyéb adatai

 • Tevékenységi kör: Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
 • Bankszámlavezetõ bank neve: CIB Bank Zrt.
 • Bankszámlavezetõ bank címe: 1027 Budapest, Medve út 4-14.
 • Bankszámla száma: 10700031-66937386-51100005 

 Tevékenység a székhelycím szerinti jegyzõnél bejelentve.

1.4. Vásárló

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.tirolbiogomba.hu), valamilyen terméket vásárol, és az Általános Szerzõdési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezõnek fogadja el.

2. Általános Szerzõdési Feltételek célja

Az ÁSZF a szolgáltató és a vele szerzõdéses kapcsolatba lépõ Vásárló között létrejövõ jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

2.1. Szerzõdési Feltételek elfogadása

A Szerzõdési Feltételek Vásárló által történõ elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének elõfeltétele. A Feltételek elfogadásának minõsül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

2.2. Szerzõdési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerzõdési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.

Szerzõdés nyelve: magyar

A szerzõdésnek nem része, és nem utal semmilyen magatartási és etikai kódexre.


Jelen ÁSZF 2012. 12. 01. napjától határozatlan ideig hatályos.


3. A szolgáltatás

Webáruház termékkínálata:

 • Éternd-kiegészítõ készítmények
 • Édesipari termékek
 • Élelmiszer ipari termékek
 • Ajándéktárgyak

3.1. Rendelési információk

A megrendelésrõl a webáruház üzemeltetõje e-mail formájában értesül, melyrõl a vásárló az általa megadott e-mail címen szintén kap (a technikai feltételektõl függõen) azonnali tájékoztatást. A webáruház termékei csak elektronikus úton és házhozszállítással rendelhetõk meg.

3.2. Megrendelések feldolgozása

A megrendelések munkanapokon 16 óráig kerülnek feldolgozásra, de ezen idõszakon kívül is lehet rendelést leadni. A visszaigazolás két munkanapon belül történik meg, melyben tájékoztatást kap a teljesítés idõpontjáról. A visszaigazolás elõtt elõfordulhat, hogy a webáruház munkatársai telefonon vagy elektronikus levél útján keresik fel a vásárlót az adatok egyeztetése vagy az esetlegesen felmerülõ kérdések miatt. Amennyiben az oldal azt jelezte vissza, hogy a megrendelés továbbítása sikeresen megtörtént, de 48 órán belül semmilyen kapcsolatfelvétel nem történik a webáruház üzemeltetõjétõl, akkor keresse a munkatársakat a megadott elérhetõségeken!

4. Szerzõdés létrejötte és módosítása

4.1. Általános jellemzõk

A Szerzõdés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi egyben a jelen Szerzõdési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végsõ formájában jóváhagyja.

4.2. Szolgáltatás módosítása, törlése

A megrendelések a teljesítés megkezdéséig (melyrõl a visszaigazolás értesít) elektronikus levélben vagy faxon módosíthatók. A webáruház üzemeltetõje fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történõ teljesítés kizárólag a megrendelõvel történõ egyeztetést követõen kerülhet sor! Módosítás vagy törlés esetén a szolgáltatás vételárának különbözete (többlete) elõre történõ kiegyenlítés esetén visszautalásra kerül az összeg küldõjének részére.

4.3. Fizetési feltételek

A fizetés történhet:

 • elõreutalással (4.3.1)
 • házhozszállítás alkalmával (utánvét) (4.3.2)

A fizetendõ végösszeg a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

4.3.1. Banki elõreutalás

A vásárló a visszaigazoló e-mail alapján a végösszeget a szolgáltató számlájára utalja.

Az elõreutaláshoz az alábbi adatokra lehet szüksége:

 • Kedvezményezett neve: Biogomba Tirol Kft. 
 • Bankszámla száma: 10700031-66937386-51100005
 • Bankszámlavezetõ bank neve: CIB Bank Zrt.
 • Bankszámlavezetõ bank címe: 1027 Budapest, Medve út 4-14.
4.3.2. Utánvételes fizetés

Ebben az esetben a megrendelés után az áru kiszállításra kerül az Ön által megadott címre, és ott a kézbesítõnek kell rendezni a számla végösszegét.

Ez a fizetési mód csak Magyarországi szállítási cím esetén vehetõ igénybe.

5. Jogok és kötelezettségek

5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelõssége

A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erõhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehetõ felelõssé.

A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévõ esetleges hibákért felelõsséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelõ terhelõ közterheket,  és egy darabra vonatkozó bruttó árat jelöl.

A Szolgáltató nem vállal felelõsséget az esetleges technikai ismertetõk, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történõ elõzetes bejelentés nélküli változása miatt. A termékképek illusztrációk!

A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerzõdés teljesítése, és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint az biogombatirol@gmail.com  e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményérõl a bejelentés módjának megfelelõen tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekrõl és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

A szállítás költsége a Vásárlót terheli, azonban Szolgáltató vállalja a felelõsséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért.

5.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A vásárló kötelessége a rendeléshez szükséges adatok pontos megadása. A vásárlói adatok megadása során szolgáltatott téves adatokért, és az azokból adódó károkért a szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelõsséget az ezen adatokból eredõ esetleges téves teljesítés esetén.

A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése (Banki elõreutalás, Utánvétel)

A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató elõzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlõdik a rendszerbõl.

A csomagot kézbesítõ viszi a megadott címre. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár elõtt szíveskedjék megvizsgálni, és a csomagon észlelt sérülés esetén kérje jegyzõkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Sérült csomag esetén utólagos, jegyzõkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Amennyiben a csomagon külsérelmi nyom nem látható, de a termék a gondos csomagolás ellenére mégis sérült, ezt kérjük jelezze ügyfélszolgálatunk és a kártalanításáról haladéktalanul gondoskodunk.

5.3 Elállás joga

Az elállás jogát a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló törvény szabályozza.

Ez alapján az elállásra a vásárlónak az átvételt követõen 8 munkanap áll rendelkezésére.

Az elállás tényét legegyszerûbb elektronikus levélben, vagy faxon közölni a webáruház üzemeltetõjével. Postai úton írásban történõ jelzés alkalmával a postára adás idõpontját vesszük figyelembe, telefonon történõ jelzés alkalmával pedig a telefonon történõ jelzését. Postai úton történõ jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerû használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerû használatából eredõ károk megtérítése a vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történõ beérkezését követõen videókamerával rögzítésre kerül annak kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges késõbbiekben történõ félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

Elállás esetén a webáruház üzemeltetõje 30 napon belül visszatéríti az áru értékét, amennyiben az elállás jogával él a vásárló és hiánytalanul, eredeti állapotában visszajuttatja a megrendelt terméket.

Bizonyos esetekben nem illeti meg a fogyasztót az elállás joga, ilyen esetek például:

Élelmiszerek és az étrend-kiegészítõk felbontott állapotban természetüknél fogva vissza nem szolgáltatható termékeknek minõsülnek (természetesen bontatlan állapotban élhet az elállás jogával).

6. Adatkezelési információk

Az adatok kezelõje: a webáruház üzemeltetõje.

6.1 A kezelt adatok köre, módja

Az adatkezelés célja: a kereskedelmi tevékenység adminisztrálása és megvalósítása, a szolgáltatás fejlesztése, a vásárlókkal való kapcsolattartás, közvéleménykutatás és hírlevél küldés.

Az adatkezelés módja: A vásárlás során az Ön által megadott nevet, e-mail címet, felhasználói nevet, szállítási címet és az utolsó látogatása során használt IP címét* az áruház üzemeltetõi részére elérhetõ módon, az Ön jelszavát nem visszafejthetõ (hash) formában tárolja.

* Az internetet használó számítógépek minden tranzakció során (például egy weboldal megjelenítésekor) megadják IP-címüket, amely az internetre csatlakozó eszköz egyedi azonosítója.

A rendelések leadásakor a személyes adatok a termékadatokkal együtt, egy jelszóval védett adatbázisban tárolódnak. Az adatbázisból való törlés a felhasználó kérésére történik, így az addig visszakereshetõ, míg a felhasználó kifejezetten nem kéri az ügyfélszolgálatunktól az adatainak eltávolítását. A vásárlás adatai megjelennek a számlán is, ezek az adatok azonban nem törölhetõk. Amennyiben a hírlevél küldéséhez hozzájárult, az e-mail címe egy külön adatbázisba kerül, melyen keresztül kizárólag a webáruház üzemeltetõi kereskedelmi célú e-maileket küldhetnek ki. A hozzájárulás megszüntethetõ a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve ügyfélszolgálatunk segítségével is. 

Az adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A személyes adatok kezelésének idõtartama: a felhasználó törlési kérésének idõpontjáig.

6.2 Az adatokhoz hozzáférõk köre

 • a webáruház üzemeltetõjének munkatársai.
 • a kézbesítõ alvállalkozó, aki a név és a címadatokat kapja meg, továbbá rendelkezésre állás esetén az e-mail címet (értesítõt küld a várható érkezésrõl) és a telefonszámot (értesítõt küldhet a várható érkezésrõl és esetleges sikertelen kézbesítés esetén, egyeztetés céljából).
 • a törvényben elõírt hatóságok kötelezõ, vagy hatósági eljárás során kért adatokhoz.
 • a lejárt számlák kezelése céljából Szolgáltató jogosult a partnereinek adatait követeléskezelõ partnerének átadni.

A fenti eseteken kívül adatait harmadik félnek nem adjuk át és bizalmasan kezeljük.

Az adatok megadásáról a felhasználók döntenek, az adatok kezelésérõl tájékoztatást kérhetnek az üzemeltetõ elérhetõségein.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy adataik megadásakor járjanak el a legnagyobb elvárható körültekintéssel, hogy saját rendszerükbõl az adatok mások számára rejtve maradjanak! Az adathalászás, az illegális adatgyûjtés, a betörések és a további külsõ támadások elkerülése érdekében folyamatosan ellenõriztesse rendszerét szakértõvel!


Látogatóink az alábbi kifejezésekre kerestek a leggyakrabban:  Biogomba, bio gyógygomba, gyógygomba, gyógyító gomba,gomba,mandula,mandulagomba


minden jog fenntartva © Gyógygomba Kutatólabor Kft.